Reklamační řádJAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ EGO DEKOR S.R.O.
Vážení zákazníci,


rádi bychom Vás požádali o překontrolování námi dodaného zboží. V případě, že zboží nebude odpovídat standardní kvalitě, ev. počtu dodaných a fakturovaných kusů, neprodleně nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem informujte, nejpozději však do 2 pracovních dní od doručení našeho zboží. Dovolili bychom si Vás upozornit, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud je zásilka zasílána poštou či jiným dopravcem viditelně poškozená, zásilku nepřebírejte!

Postup při převzetí zboží a případné následné reklamaci:
 1. Překontrolujte dodané zboží nejpozději do 2 pracovních dní od doručení zásilky.
 2. V případě, že zásilka je objemná, zažádejte si emailem o prodloužení termínu pro překontrolování zásilky. Termín se obvykle prodlužuje o dalších 5 pracovních dní.
 3. V případě, že při příjmu zboží zjistíte vady nebo nesrovnalosti, informujte nás o nich neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dní od data doručení zásilky (v případě dohodnuté prodloužené lhůty, do konce této lhůty).
 4. Identifikujte, zdali vady na zboží jsou způsobeny přepravou nebo chybným výrobním procesem.
 5. Při výrobních vadách (oloupaná barva, nekompletní zboží…)
  1. poškozené zboží nafoťte a fotografie spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete na e-mailovou adresu reklamace@egodekor.cz
  2. zašlete poškozené zboží s vyplněným reklamačním formulářem nejpozději do 10 ti pracovních dní od nahlášení reklamace na adresu Ego dekor s.r.o., Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy. Reklamované zboží můžeme na základě dohody vyzvednout v rámci dalšího plánovaného závozu, kdy, pokud byla reklamace uznána, provedeme jeho výměnu. Předem upozorňujeme, že toto může být časově náročné.
  3. tato doprava je plně pokryta Prodávajícím v případě, že přepravu zboží, v rámci, kterého reklamace vzešla, hradil Kupující. V případě, že přepravu hradil Prodávající, hradí přepravné reklamovaného zboží k Prodávajícímu Kupující. V případě, kdy Prodávající reklamaci neuzná, a hradil-li přepravu reklamovaného zboží od Kupujícího, bude zboží zasláno zpět Kupujícímu, přičemž bude zpětně dofakturována cena za dopravu reklamovaného zboží.
  4. pokud reklamace není uznána, je reklamované zboží zasláno zpět na vrub klienta nebo s další dodávkou zboží
 6. Při poškození zboží způsobeným dopravou
  1. nikdy nepřebírejte od dopravce viditelně poškozenou zásilku!
  2. upozorňujeme že za reklamace vzniklé z poškození zboží dopravou neneseme žádnou zodpovědnost a že reklamace jdou za smluvním dopravcem
  3. v takovém případě postupujte dle pokynů a reklamačního řádu uvedeného na webových stránkách přepravce!


Rádi bychom Vás upozornili, že OBECNĚ PLATÍ, že reklamovat lze pouze zboží, které je OZNAČENO ORIGINÁLNÍM NEPORUŠENÝM ŠTÍTKEM S LOGEM A KÓDEM ZBOŽÍ. V případě odstranění této etikety SE ZŘÍKÁTE MOŽNOSTI POZDĚJŠÍ REKLAMACE ZBOŽÍ.

info@egodekor.cz +420 777 675 476, 773 205 311 Radlík 156, 254 01 Jílové u Prahy